Puțuri de apă

Dintotdeauna, omul a căutat apă și în pământ, săpând fântâni. Odată cu industrializarea, au apărut echipamentele de foraj pentru a atinge adâncimi mai mari. Pentru forajul executat, tubarea lui este esențială.

Obținerea apei din pământ din puțuri de apă este o știință și o artă. Pentru a fi forajul practic și funcțional pe perioade lungi de timp, vă oferim sisteme tehnice moderne pentru a obține cât mai multă apă de calitate, cu costuri reduse.

Cum puteți realiza acest lucru? Folosind tehnologie germană testată în cele mai variate și dificile condiții, de la filtrele și tubulaturile puțurilor de apă, până la sistemele de monitorizare ale nivelului apei freatice.

Pentru măsurarea nivelului freatic, în calitate de distribuitori autorizați, vă oferim:

  • Aparate de măsurare a nivelului apei (nivelmetre)
  • Aparate pentru măsurarea anumitor parametri ai apei în stratul freatic
  • Sisteme de monitorizare a nivelului apei freatice
  • Aparate pentru recoltarea probelor de apă de la adâncimi prestabilite