TUNEL_1-768x475-1
Imagen-0032-768x576-1

Asthor Bi-tunel și Multi-tunel sunt realizate pe baza solariilor Asthor Straight Walls Tunel, solarii care au pereții laterali drepti, iar prin unirea lor se realizează o suprafață interioară utilă mai mare, condiții de lucru mai bune și un volum interior mai mare pentru îmbunătățirea condițiilor de creștere.

Asthor Bi-tunel și Multi-tunel sunt solarii cu aceleași caracteristici tehnice ca și Asthor Tunel și Asthor Straight Walls Tunel, dar adaugă și posibilitatea de a uni două sau mai multe travee.

Asthor Bi-tunel și Multi-tunel ofera posibilitatea instalării de ventilații laterale și/sau frontale pentru creșterea eficienței și rentabilității serei. Ventilațiile pot fi realizate în sistem de acționare manual sau automatizat, controlabil de un sistem de climatizare.

Lățimea fiecărei travei este similară cu Tunelul Asthor și Tunelul Asthor Straight Walls. La îmbinarea a două travei, pe șirul de stâlpi de susținere sunt montate rigole de scurgere a apei de ploaie printre navele solariilor unite, la unul sau ambele capete. Această apă de ploaie poate fi colentată într-un rezervor metalic și refolosită la irigație.